Maes & Vandelannoote is een ontwerpbureau actief op verschillende schaalniveaus.
De projecten variëren van woningen, openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen, nieuwbouw, renovatie en inrichtingen van één- en meergezinswoningen, tot stedenbouwkundige ontwerpen.

De architectuur is altijd het resultaat van de analyse van programma, ruimtelijke context, bestaand patrimonium, budget, gebruiker, licht, ... maar ook van meer subjectieve elementen zoals gevoel, warmte, sfeer, ...
Elementen als aandacht voor de omgeving, helderheid, compactheid, duurzaamheid, dialoog met de bouwheer, doorgedreven zin voor detail vormen de leidraad in onze ontwerpen waarbij we een zo hoog mogelijke kwaliteit nastreven.

In tegenstelling van de vaak geziene schreeuwerige beeldcultuur denken we in versobering van de vormen.
Architectuur gaat over de kwaliteit van het leven. We willen tijdloze gebouwen maken die de gebruiker inspireren om te gebruiken.Kristof Maes - architect / zaakvoerder
Pieter Vandelannoote - ir.architect / zaakvoerder
Lennie Lannoy - ir.architect